Länkar - envogue

Länkar - envogue

Detta avsnitt innerhåller länkar till referenser, dokument, statistik eller andra källor som kan vara av värde för utbildare, lärare och vägledare som arbetar med lågutbildade unga kvinnor i kurser inom IT och affärs kunskap.

Fashion Networks Socialt nätverk för personer som är intresserade av mode.
Webbplats med nätverk, galleri, forum, bloggar etc.

Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter

Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter
Arbetet för att motverka diskriminering på grund av kön pågår på många sätt både i Sverige och internationellt.

Den svenska Nämnden för Ungdomsstyrelsen

Den svenska Nämnden för Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga människor får tillgång till inflytande och välf

Jämställdhet

Regeringens jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, dels till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas.

Genusbalans.se - med jämställdhet i fokus

Här kan du ta del av intervjuer med jämställdhetsexpert Ingemar Gens, riksdagsledamot Birgitta Ohlsson och JämO. Missa inte krönikorna av programledare Peter Siepen, författare Marcus Birro och artisten Twiggy Pop.

Eller varför inte ta reda på hur det är att vara manlig konstsimmare, tjej i lumpen eller kvinna i karriären?

Genusbalans.se syftar till att skapa diskussion, eftertanke och debatt.

Nätverk

Här finner du andra nätverk som är till nytta för kvinnor som driver företag. Du kan söka på lokala, regionala, nationella eller internationella nätverk. Du kan även söka på inriktning.

SyoGuiden.com
SyoGuiden.com, Sveriges största portal om studier och arbete! Här hittar du dagsfärsk information om studier och arbete, i Sverige och utomlands.
Hemsida med information om jämställdhet Hemsida med information om jämställdhet

Vi kan inte hållas ansvariga för någon användning som görs av informationen på de webbplatser som nämns ovan.

This project has been funded with support from the European Commission. 503248-LLP-1-2009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.