Material - envogue

Material - envogue

Produkterna i En Vouge

Produkterna är utvecklade för att kombinera traditionell utbildning inom IT och ekonomi med ett material inriktat på mode, på ett sätt som ger kvinnliga elever möjlighet att ge utlopp för sin kreativitet och på ett bra sätt kunna matcha detta mot arbetsmarknaden.

Det blir en hjälp till att uppmuntra deras kreativitet och företagsanda.

En Vouge Handbok och En Vouge Verktygslåda är de huvudsakliga verktygen för att i undervisningen kunna ge de kunskaper de unga kvinnliga eleverna behöver för att få större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det kommer också att finnas ytterligare stöd genom EnVouge projektet i form av seminarium, demonstrationer och andra spridningsaktiviteter genom En Vogue Mainstreaming och spridnings Plan och Konceptet för En Vogue Demonstrations Events.

En Vogue Handbok

En Vouge Verktygslåda

En Vogue Koncept för demonstrationstillfällen

En Vouge, plan för integrering och spridningseffekter

Handboken är indelad i olika kapitel och ger teoretiska grunder för den didaktiska undervisnings ansatsen och innehåller:

  • hur man arbetar med målgrupper

  • diskussioner om olika lärstilar, ger lärare och handledare information och tips för att lättare stimulera elevernas företagsanda i relation till modevärlden.

Verktygslådan är tänkt att användas parallellt med En Vogue handboken. Den är utformad på samma sätt som handboken men avsedd att beskriva det didaktiska tillvägagångssättet tillsammans med realistiska lösningar på situationer och problem som kan uppstå.

Målet med detta koncept är förbättra utformandet av informationstillfällen. Målgruppen för detta koncept är organisationer som tillhandahåller utbildning och som inte är vana vid att marknadsföra utbildningsprogram. Här erbjuds information kring grundläggande marknadsföringsstrategier och hur man steg för steg kan marknadsföra En Vouge.

 

Denna del fokuserar på utbytet med olika intressenter, beslutsfattare, andra anordnare av vuxenutbildning och, speciellt, de nationella strategigrupperna. Målet är att erbjuda information via verklighetsbaserade modeller och hållbara strukturer. Det sistnämnda kan användas för att introducera En Vouge produkterna i de reguljära utbildningsprogrammen.

 

Tillgänglig språk:
EN
Tillgänglig språk:
EN

This project has been funded with support from the European Commission. 503248-LLP-1-2009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.