Välkommen - envogue

Välkommen - envogue

Om projektet

Trots att det kvinnliga deltagandet på kurser inom IT och företagande generellt har ökat, är det fortfarande en Europeisk utmaning att social missgynnade unga kvinnor, som inte haft framgång i sina studier, har ett lågt deltagande, och en hög andel av avhopp inom dessa ämnen.Detta skapar barriärer. Ett minskat deltagande i samhället i stort, sämre tillgång till information, försämrade möjligheter på en ständigt mer krävande arbetsmarknad.

Med fokus på social missgynnade, lågutbildade kvinnor, är målet att öka deltagandet i samhället samt att göra tillgången till information och arbetsmarknad lättare och mindre skrämmande.

Vårt uppdrag

Vi vill erbjuda ett material som fokuserar på ett intressehöjande område, för de som arbetar med vuxenutbildning och som också i sin verksamhet träffar personer, här unga kvinnor, som av olika skäl inte har några bra erfarenheter från tidigare utbildningar eller andra liknande situationer.

Vi vill erbjuda nya möjligheter till att stödja dessa personers kreativa utveckling och öka deras självförtroende och möjligheter till lärande på ett lustfyllt och intressant sätt.

Vi vill göra utbildning mer attraktiv för yngre kvinnor som inte vill delta i traditionell utbildning, och öka motivationen bland kvinnor som inte lyckats så bra i tidigare utbildningssituationer att delta i det livslånga lärandet.Produkter


Lärarna i En Vouge, vägledare och handledare kommer att använda produkterna – som är designade för att kombinera traditionellt utbildningsmaterial med det mode inriktade lärandet – för att ge de kvinnliga eleverna möjlighet att använda sina kreativa sidor för att också bättre komma i kontakt med arbetsmarknaden.

Handboken och verktygslådan i En Vouge är de huvudsakliga hjälpmedlen för att göra det möjligt för unga kvinnliga elever att nå arbetsmarknaden på ett bra sätt.

Båda dessa produkter relaterar till modevärlden vilket ger lärare och handledare en bra möjlighet att stödja eleverna på ett nytt okonventionellt sätt.


 

Nyhetsbrev

(på engelska):

Download the newsletterDownload the newsletterDownload the newsletter

Filmen om En Vouge

Media Player

Denna korta film presenterar projektet, mål och de huvudsakliga produkterna som utvecklats under En Vouges projekttid.

This project has been funded with support from the European Commission. 503248-LLP-1-2009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.