Geliştirilecek Ürünler - envogue

Geliştirilecek Ürünler - envogue

En Vogue ürünleri

EnVogue eğitim materyalleri ve yöntemleri kadın öğrencilerin kendi içlerinde gelen yaratıcı duyguları kullanarak bunları iş gücü piyasasında başarılı olma hedefleriyle eşleştirmelerine imkân vermek, BT’deki geleneksel öğretim yöntemlerinin yanında, moda merkezli öğretim materyalleri ve yöntemlerini birleştirmek için tasarlanmıştır. Eğitimi veren öğretmenler ve eğiticiler için geliştirilen ürünler kadın öğrencilerin yaratıcı ve girişimci ruhlarını cesaretlendirmeye yardımcı olacaktır.

En Vogue el kitabı ve Alet kutusu
Genç kadın öğrencileri iş gücü piyasasında güçlendirmek için gerekli olan bilgi ve beceri öğretimini desteklemek için kullanılan temel eğitim kaynaklarıdır. En-Vogue projesi, eğitim verenler, paydaşlar ve politikacılara En Vogue Yönlendirme ve Yaygınlaştırma Planı ve En Vogue Gösteri Etkinlikleri için destek sunacaktır.

En Vogue El kitabı

En Vogue Alet Kutusu

En Vogue Gösteri Etkinlikleri için Kavram

En Vogue Yönlendirme ve Yaygınlaştırma Planı

En Vogue El kitabı didaktik öğretim yaklaşımının teorik yönlerini sunan farklı bölümlere ayrılmıştır. İçerisinde:

  • Hedef kitlelerle ilgilenmenin en iyi yolları,

  • Farklı öğrenim yöntemlerinden bahseder, öğretmen ve eğiticilere öğrencilerinin moda dünyasında girişimci ruhlarını harekete geçirecek anahtar bilgileri verir.

Bu En Vogue El Kitabıyla yan yana giden bir üründür. Başlama şekilleri birbirine benzer fakat esas kullanım amacı ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna gerçekçi çözümler üreten didaktik(eğitici) yaklaşımı sergilemektir.

 

 

Bu ürünün amacı bilgilendirme etkinliklerinin tasarımını geliştirmektir. Bu ürünün hedef kitlesi Pazarın ihtiyaçlarına uygun eğitim programları geliştirecek olan eğitimcilerdir. Bunlar En Vogue projesi etkinliklerinde, temel PR stratejileri ve reklâm etkinliklerini artırmak için atılacak adımları ortaya koymaktadır.

 

Bu ürün, paydaşlar, politika yapıcıları ve diğer yetişkin eğitimi sağlayıcıları ve özellikle Ulusal Stratejik Danışma Grupları ile yoğun değişime odaklanmaktadır. Amaç gerçek hayatta uygulanabilir ve sürdürülebilir eğitim programları yapılar hakkında bilgi sunmaktır.

Daha önceden uygulanmış başarılı yöntemler En Vogue ürünlerini tanıtmak içinde kullanabilirler.

 

Mevcut dil:
EN
Mevcut dil:
EN

Bu proje Avrupa Birliği Komisyonunun desteği ile yürütülmektedir. 503248-LLP-1-2009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP
Bu yayım yalnızca yazarın görüşlerini yansıtır ve Avrupa Birliği Komisyonu burada verilen bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.