Hoş Geldiniz - envogue

Hoş Geldiniz - envogue

Proje Hakkında

   

Kadınların, Enformasyon Teknolojileri (IT) ve kadınlara yönelik meslek alanındaki kurslara olan ilgileri her geçen gün artsa da, Avrupa ülkelerinde düşük eğitim seviyesindeki dezavantajlı kadınların bu kurslara katılımları beklenilen düzeyde olmadığından dolayı kadın eğitimi ve istihdamları ile ilgili sorun devam etmektedir.

Meslek kurslarına ve iş yaşamına kadınların yeterince katılamamalarının nedenleri bilgiye erişimde yetersizlikleri, iş dünyasındaki talebin hızlı değişimi ve güven sorunlarıdır.

Sosyal olarak dezavantajlı ve eğitim seviyesi düşük kadınlara odaklanmadaki amaç toplumdaki kadınların iş yaşamına katılımının önündeki engelleri kaldırmak ve kolayca iş yaşamına girmelerine imkân sağlamaktır.


Misyonumuz

Genç kadınların yaratıcılığını ve girişimcilik ruhunu geliştirmek için Öğretmenler, eğitimciler, uzmanlar, rehber ve danışmanlar EnVogue projesinin eğitim materyallerini kullanabileceklerdir.

EnVogue eğitim materyalleri, öğretmenlere hedef gurubun yaratıcı ve eğlenceli şekilde bu nasıl eğitileceklerini ve kendilerini nasıl geliştireceklerini göstermektedir.

EnVogue materyalleri kadınların iş dünyasına katılmalarına veya yeniden iş yaşamına dönmelerine katkı sağlayacak özelliklerde hayat boyu öğrenme materyallerine ve yöntemlerine sahiptir.Sonuçlar

En Vogue projesinin hedef kitlesinde yer alan öğretmenler, eğitimciler ve danışmanlar düşük bilgi düzeyindeki kadınların ilgisini çeken ve onları tekrar eğitimin içine alacak cazibedar eğitim materyallerini geliştirerek onların kurslara katılım isteklerini ve öğrenme başarılarını daha fazla arttırabilirler

En Vogue El Kitabı ve Alet kutusu dokümanları iş gücü piyasasındaki genç kadınları güçlendirmede gerekli bilgi öğretimini desteklemekte kullanılacak ana araçlardır.

Bu ürünlerin her ikisi de öğretmen ve eğiticilerin öğrencilerine yeni, öğretim yöntemleri ile destek olmalarını sağlayan moda dünyasıyla ilgili özellikleri içermektedir.


 

Bülten

(İngilizce):

Download the newsletterDownload the newsletterDownload the newsletter  

En Vogue movie

Media Player

Burada proje ile ilgili kisa bir film, projenin  hedefi ve amaclari, ve proje icereginde gelistirilmis en önemli ürünleri.

Bu proje Avrupa Birliği Komisyonunun desteği ile yürütülmektedir. 503248-LLP-1-2009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP
Bu yayım yalnızca yazarın görüşlerini yansıtır ve Avrupa Birliği Komisyonu burada verilen bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.