Ortaklar - envogue

Ortaklar - envogue

Projede, 7 AB üyesi ülke ve Türkiye’den 8 kuruluş ortaklık yapmaktadır.  Proje ortaklarına Ulusal Stratejik Danışma Grupları katkı sağlamaktadırlar.

Bu proje Avrupa Birliği Komisyonunun desteği ile yürütülmektedir. 503248-LLP-1-2009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP
Bu yayım yalnızca yazarın görüşlerini yansıtır ve Avrupa Birliği Komisyonu burada verilen bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.