Highlights - envogue

Highlights - envogue

Denna del visar höjdpunkter från projektets hela löptid såsom möten, artiklar, konferenser och mycket mera.

Final conference Rome

Mellan den 29 till 30 september hölls slut konferensen för utbildningsprojektet, ”En Vouge – ett skräddarsytt utbildningsprogram, ett attraktivt program för unga kvinnliga elever”, i Rom, Italien.

Delegater från 15 länder kom för att få veta mer om grunderna och idéerna kring detta projekt, medfinansierat av EU, som varat i två år nu.

Representanter från partnerskaps länderna, Italien, Österrike, Tyskland, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige, såväl som internationella gäster från Bulgarien, Tjeckien, Lettland, Litauen, Holland, Norge, Polen och Slovakien deltog i konferensen.

Under dessa två dagar diskuterades effekterna av En Vouge på målgruppen; missgynnade, lågutbildade unga kvinnliga elever. Deltagarna fokuserade på det didaktiska materialet, Handboken och ”verktygslådan” i En Vouge. På eftermiddagen under konferensens första dag fick deltagarna prova på några av aktiviteterna ur ”verktygslådan”. Tre av aktiviteterna testades för första gången till deltagarnas stora förnöjelse.

Medan några av deltagarna organiserade en personlig ”före och efter” styling session, tittade andra på historiska och kulturella skillnader i modet över de senaste decennierna i Italien,Lettland, Slovakien, Turkiet och Österrike.

Den tredje gruppen diskuterade hur lätt eller svårt det var att ”ta hand om” sina egna kläder genom att följa beskrivningen i en av övningarna, och vad den unga generationen antagligen skulle göra. Nya idéer hur man kan använda det utvecklade materialet för målgruppen kom fram och diskuterades. Delegaternas feedback var mycket positiv. Alla visade intresse för att använda resurserna i En Vouge i sina egna organisationer och nätverk.
Som en av deltagarna uttryckte det:

”Det jag tyckte bäst om var presentationerna av aktiviteterna i projektet, atmosfären och det tillmötesgående sättet som visades alla konferensdeltagarna. Det är väldigt mycket material och produkter, och de är verkligen användbara, inspirerande och kreativa.” (Konferensdeltagare Vintra Puke, Liepaja University, Lettland)

More pictures taken during the conference:

Conference Presentations:

Välkomsttal och en introduktion till mötet - Karin Kronika (BEST) Download

Mode och sämre lottade unga kvinnliga elever - En introduktion till projektet En Vouge - Helmut Kronika (BEST) Download

Mode som grund för undervisningen för kvinnliga elever - En kort beskrivning av handboken och materialet - Katie Peyton-Lister (Careers Europé) Download

Marknadsföringsevenemang för En Vouge – några exempel - Tord Hansson (FOLK) Download

En Vouge – framgångsrik mainstreaming - Martina Bachmeier (VHS Cham) Download

Example tools used during the workshops:

A trip in the 80’s, 70’s, 60’s, 50’s

Try a new look: before and after

Taking care of one’s clothes

Çankiri Karatekin University Technical and Business College, partner in this project, participated at the Vocational and Technical College Fair in Ankara this year. This fair attracted some 1100 people, many of whom are students and teachers of Vocational Girl Schools in Turkey.

Vocational and Technical Education Fair in Ankara

On April 29th, Riza Gurbuz (Principal of Cankiri Technical and Business College) held a presentation at the conference saloon about the college and its activities, as well as about the projects they are involved in. The En Vogue project was introduced there and at a stand where visitors received the En Vogue leaflet and further details about our project.


Malmö besök

På måndagen, 4 april och tisdagen 5 april, 2011, möttes projekt partnerskapet i EnVogue  i Malmö, för att diskutera utvecklingen av projektet och planera den avslutande konferensen. Alla partners talade om händelserna i deras länder som har genomförts inom ramen för En Vogue. Sist men inte minst, planerade En Vogue partnerskapet den avslutande konferensen som kommer att äga rum i Rom i september 2011.

Projektpartners i Malmö (Sverige)

Konceptet för EnVogues Demonstration events som kommer att stödja främjandet av EnVogues produkter för utbildningsanordnare diskuterades och utvecklades vidare.
Dessutom ändrade partnerskapet EnVogues riktning och spridnings plan som är dedikerade till intressenter, politiska beslutsfattare, andra utbildningsanordnare, liksom de nationella strategiska rådgivande grupperna. Denna produkt underlättar införandet av EnVogues produkter i ordinarie utbildningsprogram. Under projektets möte var planen anpassad för att uppfylla kraven till de specifika nationella förhållandena.

En Vogue möte i  Barcelona

Det senaste En Vogue mötet, som hölls i Barcelona den 18 och 19 januari 2011, deltog deltagare från alla partnerländer, däribland Österrike, Tyskland, Frankrike, Spanien, Sverige, Italien och Turkiet.

Under detta mötet anordnades ett besök på Ravaltext, ett företag som ägnar sig åt social och arbetsmarknads integrering av kvinnor. Den huvudsakliga funktionen av denna organisation är att i synnerhet hjälpa missgynnade unga kvinnor och ge dem möjlighet att använda sin kreativitet till att ändra kläder för modekedjor, företag, offentliga myndigheter och enskilda personer.

Ytterligare frågor vid mötet var att diskutera projektets produkter och deras utveckling hittills. Utöver detta utbyttes idéer om framtida demonstration evenemang som kommer äga rum under hela projektets livstid.

Det sista mötet är planerat till hösten 2011 i Rom, i samband med projektets konferens för gäster från andra länder än de som deltar i projektets konsortiet.

Projektmöte i Toulouse

På tisdagen den 5 oktober, och onsdagen den 6 oktober 2010, möttes projektpartnerskapet i Toulouse, Frankrike, för att diskutera och revidera En Vogues verktygslåda. Med sina 90 mode relaterade verktyg i verktygslådan är det en rik källa till inspiration för lärare, studie och yrkesvägledare samt för eleverna själva.

Den är uppdelad i två huvuddelar - ICT kunskaper och företagande och den innehåller aktiviteter med olika fokus, svårighetsgrad och tidsramar för att möta kraven hos de unga omotiverade lågutbildade kvinnor. Genom att använda mode relaterade ämnen tränar de sina ICT och kompetenser inom företagsekonomi "längs vägen".

Under projekt mötet systematiserade och ändrades verktygen för att göra dem så användarvänliga som möjligt. Ett komplement till En Vogues verktygslåda är stödmaterial som för närvarande tilldelats respektive verktyg för att göra tillämpningen av En Vogues verktyg enkla och uppskattade. Alla partner har börjat testa produkterna, resultaten kommer att finnas tillgängliga under sommaren 2011 på denna webbplats.

En Vogue brädspel - ett exempel på verktyg

Andra arbetsmötet

I juni 2010 träffades projektpartnerna i Tyskland för att diskutera om de 70 verktyg och aktiviteterna som utarbetas för EnVogues verktygslåda och en del didaktisk information för handboken. Båda kommer att göras tillgängliga i Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige, Turkiet och Storbritannien av projektpartnernas organisationer och av associerande partners för att testa material i deras dagliga undervisning med unga kvinnor.

Den första workshopen i Bologna

Partnerna möttes i Bologna för det första utvecklingsmötet (10-12 mars) för att diskutera hur rapporterna från de olika länderna, inklusive analyser och olika begrepp kunde passa in i utvecklingen av handboken och verktygslådan för EnVouge. Man skapade en struktur för båda produkterna och satte upp en struktur för hur utvecklingsfaserna skulle se ut för de närmaste månaderna.

Kickoff mötet

Projektet presenterades vid ett kickoff möte anordnat av BEST i Wien, Österrike den 25:e till 26:e november 2009. Detta är upptakten till utvecklingen av projektet EnVouge.

En Vogue ...”tanken med att integrera klädstilar, sätt att vara, dans, inredning eller ett intresse (så som rekreation) som uppfattas som á jour och som verkligen följer dagens trender inom dessa områden ..."

... har varit i fokus vid utvecklingen av utbildningsmaterialet i projektet.

Vikten av att blanda moderna, moderiktiga aspekter med traditionella undervisningsmetoder blir naturligt genom hela EnVouge projektet och i det didaktiska materialet.

Dag 1

Partnerna i projektet, från Österrike, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Sverige, träffades för att diskutera mål och uppgifter i projektet, ytterligare idéer och tankar kring slutprodukterna. Workshops anordnades för att låta idéer och tankar kring kreativitet och företagsanda flöda fritt. Besök på Modeschule Hetzendorf und Schönbrun anordnades för att projektdeltagarna skulle få en inblick i hur en Österrikisk modeutbildning fungerar.

 

 

 

 

Dag 2

Som avslutning på detta möte diskuterades hur projektet och producerat material skall spridas, bland annat: när vad skall presenteras och för vilka målgrupper, lärare, handledare, vägledare, vuxenutbildare, olika beslutsfattare och andra. Partnerna diskuterade även hur man kan använda sina egna nätverk och eventuella experter som ett stöd under projektets gång.

 

Some Demonstration Events

24 - 25 September 2011

The fair was open from Saturday morning until Sunday evening. SURT had a stand with a lot of information about the organisation in general and also about the En Vogue project. During the whole weekend different staff members of SURT were there, providing information and answering the visitants’ questions. In general, everybody was interested in the organisation and in the project. Visitants were informed about the whole project, but especially about the materials created, i.e. handbook and toolbox. There was also a computer where the visitants could check the handbook and the toolbox. With the computer visitants could also visit the En Vogue website.

23 September 2011

15 teachers from 8 vocational girl schools 4 members of the academic staff from 2 different universities and 1 staff member from non-governmental organizations participated in the meeting in Ankara. They were directly concerned with the project materials.

Riza Gurbuz answered the participant’s question and informed the concerning organizations (Vocational Girl High Schools and Women Training Centre) in Ankara/Turkey.

23 September 2011

Oral presentation of En Vogue project given by Aleksandra Sikorska-Ellwanger and Martina Bachmeier, supported by brochures, draft versions of toolbox and handbook as well as website for illustrating the progress of the project with information and photos.

Focus session on the handbook and toolbox with presentation of the draft versions.

Practical exercise of the tool CV Master Class (Europass) with the following main objectives:

  • awareness of different skills and competences which are required in different jobs in fashion industry (tailor - patience and exactness; sales-person – social competences; fashion designer – creativity)
  • knowledge of Europass application form
  • possibility how to use the En Vogue tools in practice
  • information on possible implementation of the tools in different classes (choice of single tools, modular choice, etc.)

Participants could use computers and the schedule offered sufficient time to visit the project’s website in order to get more information of the project.

17 September 2011

Culture day in Kristianstad

Presentation of the project and the audience had the opportunity to ask questions. Flyers were handed out.

15 September 2011

18 people, academic staff from Çankiri, Kastamonu and Sinop Universities, have been invited to meet in Kastamonu (technical and business college) to introduce the project course documents.

8 September 2011

Folkuniversitetes seminar

Presentation of the project; The audience had the opportunity to ask questions.

3 September 2011

The Book Festival was attended by the general public. The event was sponsored by Folkuniversitetet so it was a great opportunity to demonstrate the project.

3 September 2011

Folkuniversitetes day

The event was sponsored by Folkuniversitetet and the En -Vouge project. It was a great opportunity to demonstrate the En Vogue project and its outcomes. This took place outside of Kristianstad city, with dancers, flyers, art etc.

The En Vogue coordinator BEST invited trainers, course designers and VET representatives to a creative En Vogue Demonstration Event in Vienna. First, the participants learned about the project’s aims and objectives. Then they discussed different aspects of En Vogue’s products, focusing on implementation models in daily work. Afterwards, participants went onto an “En Vogue photo safari” to explore the thematic topics “En Vogue and creative thinking related to fashion”.

19 July 2011

 

Divided into groups, they received cameras with the objective to take creative pictures concerning these subjects. Developing ideas and applying the new tools were the main ideas behind this activity. However, it also helped to demonstrate that learning from one another and working together in an efficient way by combining ‘old’ and ‘new’ didactic tools, like group work and high tech instruments, can lead to interesting and very efficient practical outcomes. As a final step of the demonstration event, the pictures were edited by experts.

15 - 16 July 2011

BEST representatives organised first a presentation to different stakeholders providing main information on the project’s aims, products and other results to then discuss possible implementations and impacts in the Icelandic school system and then demonstrated some of the tools with young learners in public.

11 July 2011

Meeting based on 2 European projects. First one was for tutors.

Second one: Gilles RIVES from IRFASUD showed the handbook, the web site and some tools of the project and organized a discussion with the audience, about EN VOGUE issues.

 

7 July 2011

Meeting based on the EN VOGUE project. The Handbook and the Toolbox were shown to the people from the Conseil Régional and Pôle Emploi, who are the most important sponsors for training in the region. Single activities were demonstrated to them.

21 June 2011

Open day SURT

16 June 2011

ICEGS event

The event was sponsered by careers europe (and other careers organsations). It was the perfect situation to demonstrate the Envogue tools. This took place in the exhibition time during the conference.

11 June 2011

Meeting based on European opportunities. Gilles RIVES from IRFASUD showed the handbook, the web site and some tools of the project and organized a debate with the audience.

7 June 2011

BEST representatives organised along a seminar a demonstration of activities described in the toolbox and presented the handbook; followed by hands-on sessions, they discussed possible implementation and exploitation into existing courses and training with the participants.

27 May 2011

In the framework of a workshop with trainers and didactic coordinators of different vocational training centres, the topic "how to motivate youngsters" with no successful school experiences; how to reach the learning objectives of the courses. A focus was on which positive experiences the participants developed in their organisations. During the practical session, the results of the En Vogue project, and 2 exercises from the toolbox were demonstrated.

18 May 2011

ISCO ‘Inspiring Futures’ event

Teachers, college representatives, heads and students attended the event. It allowed organsations to show and demonstrate careers and educational resources and courses.

13 May 2011

Presentation of En Vogue project and the products by Winfried Ellwanger (Managing Director), Sabine Gröpel (Vice Managing Director), Aleksandra Sikorska-Ellwanger (European Education Projects), supported by different material to illustrate the progress of the project with information and photos.

 

9 - 10 May 2011

In the framework of the kick off meeting of a European project, coordinated by SURT, a presentation of the En Vogue project was carried out. When presenting all the activities of the research and innovation area of SURT, special attention was put on the En Vogue project and, especially, on the En Vogue materials produced. During the meeting, participants were invited to read parts of the handbook as well as some of the tools.

29 April 2011

At the CAFE conference hosted by BEST April 29th in Vienna, BEST representatives organised in their exhibition stalls demonstration workshops for conference participants. Various handbook sections and different tools from the toolbox were then discussed with them and they had the possibility to scan through the materials.

20 April 2011

On the occasion of a technical meeting among IAL, trainers, course managers and training designers discussed the following points: the progress and trends of the qualification courses for youngsters; the problem of pupils that leave school (too) early and new characteristics of this target; motivation and innovative practices.

In this framework, the En Vogue results and products enriched the discussion: the analysis of the target, the handbook and toolbox. In particular a sample of the toolbox’s exercises was examined: highlighting objectives, implementation strategies, critical aspects to be considered, plan to fit adequately the youngsters’ characteristics and needs. During the practical session, the result of the En Vogue project was demonstrated and 2 exercises from the toolbox were simulated, one from the IT area and the other one on the entrepreneurial area.

19 April 2011

In the framework of a workshop with trainers and didactic coordinators of different vocational training centres, the topic "how to motivate youngsters" with no successful school experiences; how to reach the learning objectives of the courses. A focus was on which positive experiences the participants developed in their organisations. During the practical session, the results of the En Vogue project, and 2 exercises from the toolbox were demonstrated.

22 February 2011

Oral Presentation of En Vogue Project given by Martina Bachmeier, supported by a PowerPoint file to illustrate the project’s progress with information and photos. Focus session on the product’s handbook and toolbox with presentation of the draft versions. Practical exercise of the tool Europass with the main objectives:

  • awareness of different skills and competences which are required in different jobs in fashion industry (tailor - patience and exactness; sales-person – social competences; fashion designer – creativity)
  • awareness of own skills and competences
  • knowledge of Europass application form
  • knowledge of European standards and labour market

This project has been funded with support from the European Commission. 503248-LLP-1-2009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.